петък, 12 април 2013 г.

Every student needs a backpack best friend!Here’s an interesting fact about me – I haven’t worn a backpack to school since 7th grade. Firstly, ‘cause it wasn’t quite ‘fashionable’, secondly…I guess there isn’t a second one :D It just wasn’t fashionable. That’s why I sold my soul to the devil and changed my comfy sporty backpack with all kinds of beach bags, purses, leather or canvas, different kinds of bags.
Ето един интересен факт за мен – от седми клас не съм носила раница на училище. Първо, защото не беше „модерно“, второ...май няма. Просто не беше модерно. По тази причина замених хубавата си, спортна раница, с всевъзможни плажни чанти, дамски чанти, кожени, брезентови, всякакви.

Years passed by, I continued sobbing for my comfy sporty bag, which had a different little pocket for the scissors, different notebooks and pensils. Then I went to college. I now should bring my laptop to the university very often. So one day…it occurred to me. They were everywhere. In the subway, on the streets, in and out, in the library. Different kinds of sporty backpacks, The north face, Jack Wolfskin, hipster and made of leather, vintage, little out of date or brand new ones, made of canvas. I was simply blessed  - I should go back to my rootes and the good old backpack! That’s what I did too.
Години наред минаваха, а аз продължавах да тъгувам по своята удобна раничка, която си имаше отделение за всяка отделна ножичка, тетрадка или химикал. Влязох в университет, често ми се налага да замъквам лаптопа на лекции...И един ден просто ми просветна, започнах да ги виждам навсякъде. В метрото, по улиците, навън, вътре, в библиотеката. Различни вариации на спортни раници, The north face, Jack Wolfskin, хипстърски и кожени, леко демоде или пък бранд ню, брезентови. Просветна ми – трябва отново да се върна към корените си и добрата стара раница! Така и направих.Today was the day my new college best friend officially arrived at home. He, by the way, also becomes the crown of “My first ASOS purchase”. Technically, I haven’t tried him yet, the official test with be on Tuesday. I have high hopes there wouldn’t be any complaints :D And I’m talking about him as a male, cause he’s a boy, from the man’s section in Asos :D Made of canvas, little leather belts, mustard color and plenty of place to put all of my dirty stuff in it, as well as some useful too. God bless you, Backypacky, may you serve me long years ahead!!!
Днес официално пристигна новият ми най-добър колега в университета. Който, между другото, взима и титлата „Първата ми покупка от Asos“. Технически не е изпробван, официалният тест ще е във вторник. И силно се надявам да няма оплаквания  :D А говоря за него в мъжки род, защото си е момченце, от мъжката секция на магазина. Брезентов, леки кожени коланчета, цвят горчица и място за бутане на какви ли не студентски боклуци и все пак от време навреме нужни неща в него. Благословен да си, Ранич, и да ми служиш вярно много години!!!

Kisses!
Tony SHT.

понеделник, 1 април 2013 г.

We fight wintery spring with freshness!


For most of us it’s clear-it’s a tough start of spring this year. As continuously spoken and written as statuses on Facebook these days, people say - “What a beautiful winter are we having this spring!” I totally agree!!! I step in snow to my ankle every day and I’m pretty sick of it, it’s not funny at all! Nevermind … it’s weather, you can do nothing against it, except catching the first flight to Mallorca. Or else…
На всички ни е ясно – началото на тази пролет е тежко. Както многократно се споменава от уста на уста и от профил на профил във Фейсбук през последните дни – „Каква хубава зима си имаме тази пролет!“. Абсолютно съм съгласна!!! Газя денонощно сняг до глезен и никак не ми е весело. И все пак – време е, няма как да се борим срещу него, освен ако не хванем първия полет за Майорка. Или пък...

One happy week is gone, one more to go before the start of my second term at the university. So, how do I decide to spend my time? (except simulating that I’m working on a project and reading a slightly boring, but still useful book in Chinese) – that’s right, I’m heading off to IKEA. I was considering a little redecoration of my room for a long time and this looked like the best time for it – during the term I barely have time to clean my room, let alone to redecorate it :D so I go to IKEA and get back home with? With 4-5 cardboard boxes, which I happened to turn into a cupboard and shelves. Yes, they do a brilliant job, not to talk about their miserable price…I’ve never suggested I’d make a cupboard out of two painted boxes put one over the other, but oh well, sometimes we have to be creative :D
 Една заветна седмица измина и още една остава до започване на новия семестър. И как решавам да оползотворя аз времето си? (освен симулирайки, че пиша курсова работа и четейки леко безинтересна, но пък полезна книга на китайски) Бягам до ИКЕА, разбира се. Отдавна обмислям леко освежаване на стаята си, а това е идеалното време – след започване на лекции едва отделям време да изчистя, камо ли да реновирам :D И така, отивам и се връщам с какво? Връщам се с 4-5 картонени, ръчно сглобяеми кутии, които в последствие префасонирам съответно в шкаф и „лaвици“ за книги. И вършат уникална работа, да не говорим за мизерната цена, на която си ги закупих...Никога не съм предполагала, че ще си направя шкаф от два шарени кашона, сложени един върху друг, но oh well,  понякога се налага да бъдем изобретателни! :DThe second mini-decoration came to my mind while I was searching something in a cupboard in the kitchen and I realized…gosh, we have a great amount of jars over here! All kinds of shapes and sizes! :D I thought about it, I dig a bit in the internet and decided to make them slightly prettier with a bit of ribbons, making them reasonably usable. The result was:
2- рата лека редекорация, с която се заех, ми хрумна, докато един ден се рових из шкаф в кухнята и забелязах огромна доза неизползваеми буркани във всякакви форми и големини. Мислих, мислих, порових малко из интернет и реших с помощта на малко панделки и разни укpаси да си ги направя чисто интериорно използваеми, получи се нещо такова:
I even couldn’t manage to make photos of the making and I don’t think I had to. It’s easy like hell – you simply need some kinds of ribbons or other decorative stuff and let your creativity flow like a waterfall over your jars. And in the meantime…you spare some money out of buying new jewelry boxes :D
Well that were my fight-against-the-bad-weather methods. If you have yours, PLEASE share them with me, because I really cannot stand this anymore, brrrrrrrrrrrrrrr…
Дори неуспях да направя снимки на изработването, а и май нямаше смисъл – съвсем лесно става, просто си набавяте различни декоративни фльонги и оставяте въображението и креативността да се леят като водопадче от вас върху бурканите. И междувременно спестявате някой друг лев/евро/паунд/някаква-друга-валута от закупуване на нови кутии за бижута :D
Ето това ми бяха декориращите борбени методи. Ако си имате свои, МОЛЯ, споделете, защото тука вече не се издържа, бррррррр...

Kisses!
Tony SHT.