петък, 12 април 2013 г.

Every student needs a backpack best friend!Here’s an interesting fact about me – I haven’t worn a backpack to school since 7th grade. Firstly, ‘cause it wasn’t quite ‘fashionable’, secondly…I guess there isn’t a second one :D It just wasn’t fashionable. That’s why I sold my soul to the devil and changed my comfy sporty backpack with all kinds of beach bags, purses, leather or canvas, different kinds of bags.
Ето един интересен факт за мен – от седми клас не съм носила раница на училище. Първо, защото не беше „модерно“, второ...май няма. Просто не беше модерно. По тази причина замених хубавата си, спортна раница, с всевъзможни плажни чанти, дамски чанти, кожени, брезентови, всякакви.

Years passed by, I continued sobbing for my comfy sporty bag, which had a different little pocket for the scissors, different notebooks and pensils. Then I went to college. I now should bring my laptop to the university very often. So one day…it occurred to me. They were everywhere. In the subway, on the streets, in and out, in the library. Different kinds of sporty backpacks, The north face, Jack Wolfskin, hipster and made of leather, vintage, little out of date or brand new ones, made of canvas. I was simply blessed  - I should go back to my rootes and the good old backpack! That’s what I did too.
Години наред минаваха, а аз продължавах да тъгувам по своята удобна раничка, която си имаше отделение за всяка отделна ножичка, тетрадка или химикал. Влязох в университет, често ми се налага да замъквам лаптопа на лекции...И един ден просто ми просветна, започнах да ги виждам навсякъде. В метрото, по улиците, навън, вътре, в библиотеката. Различни вариации на спортни раници, The north face, Jack Wolfskin, хипстърски и кожени, леко демоде или пък бранд ню, брезентови. Просветна ми – трябва отново да се върна към корените си и добрата стара раница! Така и направих.Today was the day my new college best friend officially arrived at home. He, by the way, also becomes the crown of “My first ASOS purchase”. Technically, I haven’t tried him yet, the official test with be on Tuesday. I have high hopes there wouldn’t be any complaints :D And I’m talking about him as a male, cause he’s a boy, from the man’s section in Asos :D Made of canvas, little leather belts, mustard color and plenty of place to put all of my dirty stuff in it, as well as some useful too. God bless you, Backypacky, may you serve me long years ahead!!!
Днес официално пристигна новият ми най-добър колега в университета. Който, между другото, взима и титлата „Първата ми покупка от Asos“. Технически не е изпробван, официалният тест ще е във вторник. И силно се надявам да няма оплаквания  :D А говоря за него в мъжки род, защото си е момченце, от мъжката секция на магазина. Брезентов, леки кожени коланчета, цвят горчица и място за бутане на какви ли не студентски боклуци и все пак от време навреме нужни неща в него. Благословен да си, Ранич, и да ми служиш вярно много години!!!

Kisses!
Tony SHT.

понеделник, 1 април 2013 г.

We fight wintery spring with freshness!


For most of us it’s clear-it’s a tough start of spring this year. As continuously spoken and written as statuses on Facebook these days, people say - “What a beautiful winter are we having this spring!” I totally agree!!! I step in snow to my ankle every day and I’m pretty sick of it, it’s not funny at all! Nevermind … it’s weather, you can do nothing against it, except catching the first flight to Mallorca. Or else…
На всички ни е ясно – началото на тази пролет е тежко. Както многократно се споменава от уста на уста и от профил на профил във Фейсбук през последните дни – „Каква хубава зима си имаме тази пролет!“. Абсолютно съм съгласна!!! Газя денонощно сняг до глезен и никак не ми е весело. И все пак – време е, няма как да се борим срещу него, освен ако не хванем първия полет за Майорка. Или пък...

One happy week is gone, one more to go before the start of my second term at the university. So, how do I decide to spend my time? (except simulating that I’m working on a project and reading a slightly boring, but still useful book in Chinese) – that’s right, I’m heading off to IKEA. I was considering a little redecoration of my room for a long time and this looked like the best time for it – during the term I barely have time to clean my room, let alone to redecorate it :D so I go to IKEA and get back home with? With 4-5 cardboard boxes, which I happened to turn into a cupboard and shelves. Yes, they do a brilliant job, not to talk about their miserable price…I’ve never suggested I’d make a cupboard out of two painted boxes put one over the other, but oh well, sometimes we have to be creative :D
 Една заветна седмица измина и още една остава до започване на новия семестър. И как решавам да оползотворя аз времето си? (освен симулирайки, че пиша курсова работа и четейки леко безинтересна, но пък полезна книга на китайски) Бягам до ИКЕА, разбира се. Отдавна обмислям леко освежаване на стаята си, а това е идеалното време – след започване на лекции едва отделям време да изчистя, камо ли да реновирам :D И така, отивам и се връщам с какво? Връщам се с 4-5 картонени, ръчно сглобяеми кутии, които в последствие префасонирам съответно в шкаф и „лaвици“ за книги. И вършат уникална работа, да не говорим за мизерната цена, на която си ги закупих...Никога не съм предполагала, че ще си направя шкаф от два шарени кашона, сложени един върху друг, но oh well,  понякога се налага да бъдем изобретателни! :DThe second mini-decoration came to my mind while I was searching something in a cupboard in the kitchen and I realized…gosh, we have a great amount of jars over here! All kinds of shapes and sizes! :D I thought about it, I dig a bit in the internet and decided to make them slightly prettier with a bit of ribbons, making them reasonably usable. The result was:
2- рата лека редекорация, с която се заех, ми хрумна, докато един ден се рових из шкаф в кухнята и забелязах огромна доза неизползваеми буркани във всякакви форми и големини. Мислих, мислих, порових малко из интернет и реших с помощта на малко панделки и разни укpаси да си ги направя чисто интериорно използваеми, получи се нещо такова:
I even couldn’t manage to make photos of the making and I don’t think I had to. It’s easy like hell – you simply need some kinds of ribbons or other decorative stuff and let your creativity flow like a waterfall over your jars. And in the meantime…you spare some money out of buying new jewelry boxes :D
Well that were my fight-against-the-bad-weather methods. If you have yours, PLEASE share them with me, because I really cannot stand this anymore, brrrrrrrrrrrrrrr…
Дори неуспях да направя снимки на изработването, а и май нямаше смисъл – съвсем лесно става, просто си набавяте различни декоративни фльонги и оставяте въображението и креативността да се леят като водопадче от вас върху бурканите. И междувременно спестявате някой друг лев/евро/паунд/някаква-друга-валута от закупуване на нови кутии за бижута :D
Ето това ми бяха декориращите борбени методи. Ако си имате свои, МОЛЯ, споделете, защото тука вече не се издържа, бррррррр...

Kisses!
Tony SHT.

сряда, 27 март 2013 г.

Nerdy nerd nerd.I should brag, I finally got a pair of nerdy glasses! I admit however, that I feel a bit stupid, wearing them. I have no problems with my sight. My grandma even “threatens” me, that it’ll get worse if I continue wearing them  :D But, yeah, I’m famous with my stubbornness. And world-famous with my laziness too. Which should excuse the fact, that these photos are from January and I post them now…No, this doesn’t excuse me, but nevermind.  
Няма как да не се похваля, че най-накрая се сдобих с така наречените nerdy очила. Признавам, че се чувствам леко глупаво, носейки ги. Все пак зрението си ми е абсолютно в нормата. Баба мидори си позволява да ме заплашва, че като ги нося, то нарочно ще се влоши, напук на мен :D Но аз съм всеизвестна със стоицизма си. Всеизвестна съм и с мързела си, което оправдава факта, че следващите снимки са още от януари, а аз ги поствам едва сега. Не, всъщност никак не ме оправдава, ама айде...

So, these glasses actually started my new love for online shopping, and specifically in Amazon. I’m getting a bit addicted, I admit. I’m just thinking about saving a couple of hours shopping outside (in the mall) and clicking around the net instead, receiving a nice package in a couple of days from the polite deliverers of DHL. I actually realize how addictive it is, especially when nice workers send you polite e-mails with the latest info about discounts, all kinds of offers and other stuff. What am I talking about, I’m better than this!
I’m thinking too much. A couple of words about the outfit – it probably won’t surprise you at all. I like the shirt, I wear it pretty often in the last few months. I think the purple cardigan makes it even fresher. Casual, everyday…I guess that’s all J Enjoy!

Та така, въпросните очила дадоха старт на любовта ми към пазаруването в Amazon. Признавам си, мааалко по малко се пристрастявам към онлайн-шопинга. Само си мисля как да спестя някой друг час обиколки по магазините, а вместо това да разцъкам няколко сайта и след дни да получа желаното нещо директно от любезните доставчици на DHL. Съответно, започвам да осъзнавам каква „краста“ е, особено когато хората любезно ти изпращат услужливи мейли, за да те уведомят, че някой от лзбимите то артикули е намален, с безплатна доставка или някаква ексклузивна оферта. Трябва да се стягам!
Стига размишления. С няколко думи за аутфита – едва ли ще ви стресна с нещо сензационно. Харесвам си тази риза и почти не я свалям през последните месеци. Мисля, че лилавата жилетка я освежава още повече.  Casual, everyday… май това е J Enjoy!

Glasses – amazon.de; shirt/necklace – Primark; cardigan/pants – Stradivarius; belt/bag – vintage; watch – Swatch; boots /gloves/scarf – unknown (they have a label, I just can’t remember it right now :D)

Kisses!
Tony SHT.

събота, 23 март 2013 г.

I heart Charlotte Olympia!


Shoes, shoes, shoes… high-heels, flats, classical or extravagant, with kitten faces or flowers or whatsoever on them– we all love them, especially when they’re labeled Charlotte Olympia! I was surfing around net-a-porter.com recently, haven’t done it for a long time and…ta-da! All these beauties on my desktop, helloooo!
What impressed me at first sight were  these yellow-colored heels with the flower on them, then I dig a little more and found the others…perfection! They’re not too simple, but also not too, hm, bombastic! :D Most of them could be an elegant addition to a simpler outfit, bringing some freshness in it J Enjoy!


Kisses!
Tony SHT.

Images from: net-a-porter.com

вторник, 19 февруари 2013 г.

New skirty rock!


Yey! I’m a total loser at shopping, I think I should finally admit it. After I rethought my winter shopping wishlist once again, I decided to throw away some of the things. I was really full of hope that I could buy the rest, but…nope, success not found. The only thing that I finally bought and it was near to the wanted item was this skirt from Bershka. It’s black and has a zipper on the back, actually pretty comfy. So, here’s my only “new-in” .  Gosh, I really really hope I’ll have more luck with the spring stuff :D

Meanwhile…I’m going back to Bulgaria this week for my term holiday, all my end-term exams are back in the history…I hoped to have a couple of nice and relaxing days in Berlin, but unfortunately Mother Nature had other plans and I spend these days stuck home with flu…nice, huh? Nevermind, really gonna miss the city for a month, but will also enjoy some nice time with family and friends at home. As I repeat to myself these days – Breath in, breath out, life’s beautiful. Have a nice week everyone!

Oh, oh, one more thing – do you like my new header? I really think this one’s the one that I’m staying with for now J

And really really last! :D Since I’m a step forward with technologies and have a smartphone, you can now follow me on Instagram here.

Kisses!
Tony SHT.

сряда, 30 януари 2013 г.

Alexis Mabille Spring 2013 Haute Couture.


Haute Couture week, my lovelies. The fairytail-est time of the year, at least for me. Paris, embroideries, luxury, a little taste of red carpet…sparkle, sparkle, spakle…I have always wondered what’s the feel to be a guest at an haute couture show, being so near to all that beauty and magnificence, but…well, maybe I’ll never understand :D

As one of my favorite designers is Elie Saab, I usually make posts about his show during the Haute Couture week, but this time it’ll be a bit different. Of course, don’t get me wrong, Elie’s show was fantastic as usual, but I really think he maybe needs a little bit of new and different inspiration for his next show. So, my present favorite couture-treasures – the creations of Alexis Mabille.

Well, now I see why Mr. Mabille got into the haute couture club. His work, at least according to me - little bit of Dior, Saab, Valentino as well…We have pants - unusual, but really well cut and sexy, transparent blouses…sparkles, of course :D and details, details, beautiful details! He caught my eye  last year and already has a place in my little fashion heart J

Kisses.
Tony SHT.

Images from : style.com

вторник, 22 януари 2013 г.

Winter sales are here!!!


I doubt that there’s a fashion freak out there who doesn’t know that YES! Here are the winter sales already. I have a kind of a wish-list, made in December, which I highly intend to fulfill in January  :D And, of course, I already made a little tour around my favorite fashion shops, not buying anything, just researching :D As I was passing by all the dresses, pants, parkas and whatever on sales, I actually found out that, step by step, I’m overcoming my lust for shopping and uncontrolled desire to buy everything I like. Lucky me! So I came home and succeeded to reduce my winter wish-list to the minimum. Here’s what left at the end:

1       Black short skirt


I count it to the basics. I don’t own one, I admit. I have a red leather one, but not a black one. And I desperately need one. This one from Bershka.

2       Big black bagThe 3 B’s. OK, I need a new bag. And let it be BIG, ‘cause I’m pretty tired of dragging to the university my bag, laptop bag and one other bag and 1000 bags more, because all my stuff cannot fit in just one, huge enough. So, black…it’s basics, you know, I’m open to other colors too, if I like the model. Here are some pieces…from Zara.

3       Burgundy ankle thick-heeled boots

I kind of became a fan of ankle boots. I’m really tired of wearing only my comfortable ones, no heel at all. So I need little height. And burgundy? I almost have only black pairs of winter shoes, so diversity is always welcomed. These lovelies from Topshop.

4       Black leather shorts


They’re the cutest thing I’ve ever seen and look super comfy and elegant as well! The only problem – I tried them and I’m not really sure if they suit me well :D From Zara.

5       Winter parkaIt’s again from Zara and I’m still wondering about this one, if it should stay in the list or not. I actually mostly need the hood, because it’s life-saving with all the misty Berlin rain. Still wondering…still wondering…shouldn’t buy if I’m wondering at all, no?

So…I think that’s it. There’s a terrifying 70% Sale on Amazon…I’ll try really hard sticking to my list this time, fingers crossed!

Kisses.
Tony SHT.

Images from: Zara.com, bershka.com, topshop.com