понеделник, 24 декември 2012 г.

Christmas cards on their way.


“But as long as you love me so…let it snow, let it snow, let it snow…”. Frank Sinatra with my favorite Christmas song ever, playing on my laptop constantly these days. Christmas is just around the corner, needless to say. And I’m pretty glad to announce, that all my gifts are wrapped and all the Christmas cards are ready! It was lovely to spend a couple of my last free days in Berlin buying presents for my beloved people. Because, as much as I love becoming gifts, I still prefer giving them, making people happy. Here are some photos of the cards, hope you like them and have an amazing evening with your family and friends! Cheers!

“But as long as you love me so…let it snow, let it snow, let it snow…”. Франк Синатра с любимата ми коледна песен за всички времена, въртяща се на лаптопа в последните дни. Коледа е съвсееем близо. А аз съм изключително радостна да заявя, че подаръците ми вече са опаковани, а коледните картички-изцяло готови! Беше страхотно, че успях да прекарам последните си дни в Берлин в коледен пазар и се снабдих с подаръци за обичните си хора. Защото, колкото и да обичам да получавам подаръци, все пак предпочитам да правя такива. Ето няколко снимки на картичките, надявам се да ви харесат и да прекарате незабравима вечер и празници с любимите семейство и приятели! Наздраве!

Kisses!
Tony SHT.

петък, 14 декември 2012 г.

7 months ago…the PROM.


I still cannot imagine, that the whole great experience happened almost 7 months ago – my prom. I still remember the  excitement (continuing almost a whole year) and I’ll always keep great memories from the whole ”EVENT”.
On the contrary of my expectations, that something will surely go wrong, (and on the contrary of my prophetical dreams, which were confirming  these expectations) everything went on wheels. I’m especially glad for my outfit, because there was also an enormous dose of luck. And because my blog is about fashion, I think it’s right to focus exactly on this part of the “EVENT”. So…
Everything started still in May 2011, when my so called prophetical dreams occurred for the first time. Endless nightmares with almost one and the same scenario: I cannot find the right dress and go to the prom head to toe…naked, my dress is strangely lost in the last moment, something goes simply wrong etc. etc. Well, luckily, the dreams stopped around October, when I officially chose the model for the dress. Firstly I wanted  to make my own model, but then I discovered one by Elie Saab, which I loved so much! Again luckily, my great sewer  succeeded to make the perfect dress.  Of course, we didn’t make it “The same the same” :D We changed the color and the details a little bit. So this was the end result:

Все още не мога да си представя, че цялото прекрасно изживяване се случи преди почти 7 месеца, а именно – абитуриентският ми бал.  Още помня вълненията около него (продължаващи почти цяла година) и завинаги ще пазя скъпи спомени от цялото „СЪБИТИЕ“.
Противно на очакванията ми, че все нещо няма да е както трябва (и противно на пророческите ми сънища, които потвърждаваха тези ми очаквания) всичко мина като по „мед и масло“. Особено се радвам за всичко, свързано с тоалета ми, защото там наистина имах и огромна доза късмет. И тъй като блогът ми е за мода, редно е да се спра предимно на тази част от „СЪБИТИЕТО“. Така...
Всичко започна още през май 2011, когато за пръв път се проявиха въпросните ми „пророчески“ сънища. Безкрайни кошмари с идентичен сценарии – не мога да си намеря рокля за бала и отивам както майка ме е родила, в последния момент роклята ми се губи, нещо се обърква и пр. и пр. Е, за мое щастие сънищата спряха някъде около октомври, когато официално се спрях на модел за роклята. Първоначално смятах да измисля свой собствен модел, но в последствие се спрях на един на Ели Сааб, който (за мое щастие) прекрасната ми шивачка успя да изпълни перфектно. Разбира се не я направихме 1 към 1. Сменихме цвета и променихме малко декоративните елементи. В крайна сметка се получи това:

Original:/Оригинал:


And me :D /И аз :D :
The accessories closely/ Аксесоарите отблизо:
I couldn’t even dream about a better dress than this one. AGAIN luckily (I said you, it was all about the luck :D) I found the right accessories too – shoes from MANGO, very comfy, that could be worn for any occasion. Bought them in Germany, together with these for the Graduation.  The clutch I found literally 4 days before the prom, but it turned out it was worth the time – it matched perfectly with the whole outfit. The jewelry were also little bit hard to be found, but I’m happy with them too. At the end I was surprised myself about how good my whole “prom” vision was. :D
 In conclusion I can only say to those, for whom this event is coming: don’t make fabulous plans! You don’t need to be dressed up like for your wedding. Looking back now, I even realize that I might have been little bit too dressed-up too. Looking simple is always a good decision if you feel alright. And after all, the most important thing is, I think, to make great memories out of it, no matter if we look like princes and princesses or not, right? J

Не бих могла и да си мечтая за по-хубава рокля. За щастие успях да намеря и точни аксесоари – обувки от Манго, кото се оказаха и супер удобни, класически, пасващи на всякакви поводи. Взех ги от Германия заедно с обувките за изпращането. Чантата намерих буквално 4 дни преди самият бал, но се оказа, че си е струвало чакането-пасна идеално към цялостния тоалет. Бижутата също се намериха трудно, но пък и от тях съм доволна. И в крайна сметка сама се учудих, колко добре изглеждаща стана цялостната ми „бална“ визия :D
В заключение мога само да кажа на „младите“, на които им предстои бал: не си правете грандиозни планове. Няма нужда да сте нагиздени като за сватба. Поглеждайки отстрани осъзнавам, че може би дори и аз бях прекалено „нагласена“ за събитието. Изглеждайки семпло също винаги е добро решение, стига човек да се чувства добре. А и все пак най-важното е да си създадем красиви спомени, независимо дали приличаме на принцове и принцеси, нали? J

Kisses!
Tony SHT.

Images: private archive, mango.com вторник, 11 декември 2012 г.

OH Christmas lights, OH Christmas lights…


Turududumm…Last week were my first term exams and (luckily) last for this (calendar) year, so now I can feel the Christmas mood at a full mode. Outside is snowing beautifully, I have a pajama and socks with pretty snowflakes and…what’s missing? Deer horns? Well, that too, but I have something else in mind.  Actually the Christmas decoration at home was missing. It’s my first Christmas in my own little home, so this year I should make it on my own. And what’s better than Christmas lights? J
Турудудумм...Миналата седмица бяха първите ми изпити за семестъра и последните за тази календарна година (Йей!), така че сега вече мога да се отдам на прекрасното си коледно настроение с пълна сила. Навън е навалял прекрасен бял сняг, имам си пижамка и чорапи на снежинки и...какво друго ми липсва? Еленови рогца? Е, и това де, но друго имах впредвид . Липсваше ми украсата в къщи. Тъй като това е първата Коледа, която ще прекарам, имайки си вече собствено местенце за живеене, трябваше да се погрижа сама за украсата. А какво по-хубаво от едни коледни лампички? J


Did you make your decorations yet? Next coming for me are the Christmas gifts, so we’re not done with the Christmas posts :D It’s the most beautiful time of the year after all! I should finish with a classic song greeting, wishing you a great night, no matter where in the world you are:
Вие украсихте ли вече? При мен сега идват коледните подаръци на дневен ред, така че никак не сме привършили с коледните постове. Все пак  е най-хубавото време от годината! За това няма как да не завърша с един музикален поздрав и пожелание за една прекрасна вечер, в която и част на планетата да се намирате:


P.S. How do you find the new design of the blog? Do you like it? I’m open for feedback anytime J
P.S. Как намирате новият облик на блога, харесва ли ви? Отворена съм към feedback J

Kisses!
Tony SHT.

петък, 7 декември 2012 г.

Chinese fashion spirits all over me.


I think I haven’t mentioned it yet but in the university I also study…Chinese :D And in the spirit of today’s first speaking exam in Chinese for me, I decided to dig a bit into the Vogue China’s archives in fashiongonerogue. Honestly, I expected a bit more sessions with the typical Chinese culture in them, but…oh well. What I picked to show you is a nice photo-shoot with beautiful photos, styling and retro spirit. An American retro spirit.
The models are Wang Xiao, Lily Zhi and Zhao Lei, photographed by Lincoln Pilcher , styling- Morgan Pilcher, including Wang, Jacobs, Klein and others. Enjoy!
Все още май не съм ви споменавала, но всъщност едната от подспециалностите ми в университета е...китайски :D И в духа на първият ми устен изпит по китайски, през който трябваше да мина днес, реших да поразгледам из архивите на Вог Китай във FashionGoneRogue. Честно казано, очаквах да срещна малко повече сесии, инспирирани от китайската култура...но нищо, де. Това, на което се спрях, е много приятна сесия с хубави снимки, стайлинг и ретро излъчване. Американско и то.
Моделите са Wang Xiao, Lily Zhi и Zhao Lei, заснети от Lincoln Pilcher , стайлинг-Morgan Pilcher, включващ Wang, Jacobs, Klein and others. Enjoy!\

Kisses!                                                                                                                                                                    
Tony SHT.

понеделник, 26 ноември 2012 г.

Off to the library!


The Library -  my second home. My temple of studying. I spend quite a lot of the weekend there, so I think it’s kind of necessary  to put my high heels and dark lipstick exactly on a Saturday morning and spend the day…in the library…dressed up :D The truth is that I have enough time to spend on thinking out my outfit and invent something different from the usual jeans and sweater only on that Saturday morning, so…
This “scarf” is already my favorite…I got it as a gift recently and it’s actually a poncho, but it also perfectly fits around my neck and keeps it warm, which is very important for me in the winter season :D On the other side that Berlin weather keeps surprising me, allowing me to go out only with my leather jacket/blazer and the scarf-poncho on without freezing, it’s actually quite cozy! The woolen coat and boots stay in the wardrobe for now J
Shirt/риза – Stradivarius; Pullover/пуловер – thrifted ; shorts/къси панталонки – H and M; thights/чорапогащник – H and M; leather jacket/кожено яке -Koton ; clutch/чанта – vintage, my mom’s/на мама; shoes/боти – Megias; brooch/брошка – vintage, my mom’s/на мама; necklace/колие – Primark; scarf, gloves/шал, ръкавици – unknown; watch/часовник – Swatch.

P.S. This post was written in…the library :D
Билбиотеката - моят втори дом. Моят храм на учението. И тъй като прекарвам значителна част от уикенда в нея, считам за пределно нужно точно в събота сутрин да сложа високите си обувки и тъмното червило и да прекарам деня в нея...наконтена  :D Истината е, че единствено в тази събота сутрин имам достатъчно време да отделя повече внимание на външния си вид и да измисля нещо различно от дежурните дънки и пуловер, с които да се облека. Така че...
Този „шал“ вече ми е любим...Получих го като подарък наскоро и всъщност е пончо, но и перфектно стои изцяло около врата ми и го топли, което за мен е много важно през студените месеци  :D От друга страна времето в Берлин постоянно ме изненадва, като ми позволява да ходя само с кожено яке/сако и пончото-шал отгоре без да умирам от студ, дори ми е доста уютно! За сега палтото и дебелите ботуши остават в гардероба J

П.С. Този пост беше написан в...библиотеката :D

Kisses!
Tony SHT. 

събота, 24 ноември 2012 г.

A wind that carries US.


Editorial, editorial, editorial. Here the sun’s shining only for 5 minutes a day, but these precious moments are still worth! Just like on the photos of this photo-shoot. In a combination with the sea, that we can barely see here, and the perfect styling, we have what? A new post on the blog :D Kiddin’…
The name of the photo-shoot is A wind that carries us.  and it's a part of the metal Magazine #28 Issue, which I like more and more because of its great styling sessions and amazing photo-shoots.

Photographer: Emma Tempest.
Model: Sadie Pinn.
Stylist: Zoe James, starring pieces of art from Versace, Mary Katrantzou and others.
The beautiful creation on the face of the model is made by the make-up artist Janine Witherspoon.

I want to be her now, just there, by the sea. Nothing else.


Едит, едит, едит. Тук слънцето се показва за 5 минути на ден, но и тези скъпоценни мигове на светлина си заслужават. Точно като на фотосите от тази сесия. В комбо с леко загатнатото море и прекрасният стайлинг става какво? Нов пост в блога :D Шегувкам се.
Фотосесията се казва A wind that carries us и е част  Metal Magazine #28 Issue, което лека-полека с прекрасните си сесии започва да се промъква в листата с любими списания.

Фотограф: Emma Tempest.
Модел: Sadie Pinn.
Стилист: Zoe James, със специалното участие на творби на Versace, Mary Katrantzou и др.
Красивото творение на лицето е дело на гримьорката Janine Witherspoon.

Искам да съм на нейно място, там до морето, само това е.

Enjoy!

Kisses.
Tony SHT.

Images from: fashiongonerogue.com