четвъртък, 30 юни 2011 г.

LOVE cover.


This magazine will never stop surprising me with it’s great covers. Whether there will be a legendary models, provocative models or brand new faces on it, these people try to create something beautiful, that’s it.
In our case what caught me was the whole idea behind the cover. The strange romance of the upcoming fall-winter season is shown stunningly by Nyasha Matonhodze. Just look at her melancholic look and your happy summer mood will fly away. Or at least mine did.
The collaboration that happened for this shot is enchanting. The model (a brand new and fresh face, but with a LV campaign behind her skinny back), Mert&Marcus and the stylist Katie Grand are great working together. And working separately, of course.
                                                         
От това списание никога няма да спрат да ме изненадват с прекрасните корици, които създават. Дали на тях ще са модели-легенди, провокативни модели или пък съвсем свежи лица, хората се опитват да създадат нещо красиво, и това е.
В конкретният случай по-скоро ме грабна самата идея за корицата. Странната романтика на задаващият се есенно-зимен сезон е пресъздадена прекрасно от Nyasha Matonhodze. Вгледайте се в меланхоличния й поглед и веселото ви лятно настроение може да се изпари за секунди. Поне с мен стана така.
Колаборацията, която се е получила за снимката отново е омагьосваща. Моделката (съвсем ново и младо лице, но имащо вече зад гърба си участие в кампания на LV), Mert&Markus и стилистката Katie Grand са прекрасни заедно. И поотделно, разбира се.

Enjoy the view! J

P.S. Oh my, this hat! It’s so gothic and dark I just fell in love! Someone with the idea who’s the designer?
P.S. Боже, тази шапка! Толкова е готик и мрачна, влюбих се! Някой с идея кой е дизайнерът, стоящ зад нея?

Kisses.
Tony SHT.

Images from: fashiongonerogue.com

неделя, 26 юни 2011 г.

Four feathers…or more.


Шал, очила, колан, чанта/scarf, sunglasses, belt, purse-vintage; колие/necklace-неизвестно/unknown; панталонки, потник, пръстен/shorts, top, ring-H&M; сандали/shoes- Tendenz.

Няма нищо кой знае колко особено в тоалетът, който публикувам днес. Просто отдавна ми се иска да ви покажа новото колие, с което се сдобих…преди около месец. Харесаха ми перата (към които си имам далечни и нескрити симпатии) и фактът, че може да се заложи на него като акцент, тъй като е по-обемно. Шалът на главата е своеволна препратка към хипи-боха стилът, а чантата ми е много любима, намерена из къщните скринове. Надявам се да ви хареса J

There’s nothing so interesting in the outfit I’m posting today. I just wanted to show you this necklace I bought about a month ago. I like the feathers (towards which I feel unhidden sympathy) and the fact it could play the role of an accent in an outfit. The scarf on my head is a link to the hippy-boha style and the purse is a favourite, found somewhere at home. I hope you’ll like it J

Kisses.
Tony SHT.

сряда, 22 юни 2011 г.

The great escape of Kate and Terry.

While I was surfing round the net I bumbed into this great video by Terry Richardson for Mango. We have Terry and the incredible Kate Moss, stealing some Mango clothes, then Kate trying them in a bus, then both occuring on a fashion event...would like that kind of story :) And wouldn't refuse one of these TR masks, they're so funny :D Enjoy!

Докато се рових из нет-а попаднах на това страхотно видео на Тери Ричардсън за Манго. Имаме Тери и прекрасната Кейт Мос, задигащи известно количество Манго неща, после Кейт, пробваща ги в малък бус, а после двамата, появяващи се на модно събитие...И аз бих искала едно такова приключение. Няма да откажа и една от маските на ТР, много са забавни :D

Kisses.
Tony SHT.

Fashion in my life…Ups, wrong, in HIS life. No. 6


I noticed that I write too little of my posts about men. What a shame! That’s why I decided to do today’s Fashion in my life exactly for the male part of my readers.
The male part of my family is constantly missing, unfortunately, so I don’t have any particular looks at its style. But my men were here recently, so I took some pictures of things, which I liked. Here’s what a young businessman would need…and a regular man too:
В последно време забелязвам, че обръщам  нищожно внимание на мъжете в постовете си. What a shame! За това днес реших да посветя рубриката Fashion in my life именно на тях.
Тъй като мъжката част от семейството ни често отсъства, нямам особени наблюдения върху стила й. Но наскоро си беше тук и реших да щракна няколко неща, които особено ми харесаха. Ето от какво би се нуждаел един млад бизнес мъж…а и не само бизнес:


The classic smart phone (in my case-Blackburry), for functionality.
Класическият смартфон (в случая-Blackburry), за функционалност.


A nice perfume (in my case-CK by Calvin Klein), for smelling good the whole day long.
Хубав парфюм (в случая-CK by Calvin Klein), за да ухае добре през целия ден.


Stylish watch (in my case-DKNY), for being aware of the time.
Стилен часовник (в случая-DKNY), за да е наясно с времето.


Trendy accessories (in my case-vintage sleeve-protectors), for expressing the individuality.
Актуални аксесоари (в случая-vintage ръкавели), за да изразява идентичността си.

Well, let’s say that’s the beginning :D
Have a nice week everyone! J
Да кажем, че това е началото. :D
Приятна седмица на всички! J

Kisses.
Tony SHT.

Images from: private files ;)

понеделник, 20 юни 2011 г.

Another DIY project…almost.


I grabbed out this fabric from the old wardrobe at home a few days ago and the beautiful floral print made me think what I can turn it into. As I tried some variants of camiknicks in the H&M stores, but either I didn’t like them enough or they didn’t fit me well, I decided to make a mixture of some models and turn this great matter into this (the scetch is awful, but I hope you will get the idea ):
Наскоро изрових този плат из дълбоките скринове вкъщи и заради прекрасния флорален принт започнах да се чудя в какво мога да го превърна. И тъй като в магазините на H&M изпробвах какви ли не гащеризони, но никой не ми хареса напълно или пък не ми стоеше добре, реших да направя микс от няколко модела и да превърна тези прекрасни цветя точно в това (скицата е ужасна, но все пак се надявам да получите някаква представа):
As my skills with the sewing machine are at level…hm, let’s say 1+ :D I’ll have to use a tailor for the sewing and constructing job. I’m heading to the atelier of one tomorrow (it’s a woman, actually :D), who has made great things for me and I’m sure she’ll do a great job again. I hope the result will come up to my expectations J
Тъй като уменията ми с шевната машина са на ниво…хм, да кажем, 1+ :D ще се наложи да използвам услугите на шивач. Утре се прицелвам към ателието на един (всъщност е тя :D), който ми е правил доста добри неща и съм сигурна, че ще се справи прекрасно. Дано резултатът съвпада със сегашните ми представи J

Kisses.
Tony SHT.

Images from: private files ;)

неделя, 19 юни 2011 г.

Little girl grew up.


Do you remember  the sweet girl with the huge, ginger, fluffy hair and a few books about magic in the hands? Hermione? Well, if you don’t, then you’re not a Harry Potter fan :D But you surely have met somewhere the sweet face of Emma Watson. A few years ago she was on the cover of the Teen Vogue (the youngest person been there till now), and now we see her completely changed in the “mother” magazine-the holy American Vogue.
While I look through the pictures I wonder where her modesty and innocence have gone. On some of them I can’t even  recognize her. And this Prada dress…And the photographer is Mario Testino.
I can only hope for this young British girl to continue with her positive development as an actress and as a woman. There is only one Harry Potter movie left, so we’ll have the opportunity to see her in different (and hopefully deep) roles in future. Go ahead, Emma!Помните ли сладкото момиченце с огромната, рижа, бухнала коса и няколко книги за какви ли не магии в ръцете? Хърмаяни? Е, ако не си я спомняте, в такъв случай не сте фен на Хари Потър :D Но със сигурност сте срещали някъде сладкото лице на Ема Уотсън. Преди няколко години изгря на корицата на Teen Vogue (най-младият човек, появявал се на тази корица досега), а сега я виждаме неузнаваема в изданието „майка”, самият свети Американски Vogue.
Чудя се къде се изпари цялата й плахост и невинност, докато разглеждам фотосите. На някои дори не мога да я позная, толкова е неузнаваема. А и тази рокля на Prada… А и фотографът е Марио Тестино.
Мога само да се надявам тази млада британка да продължава с положителното си развитие и израстване и като жена и като актриса. От поредицата за Хари Потър остава само още един филм, така че ще имаме възможност да я гледаме в по различни и (надявам се) дълбоки роли. Go ahead, Emma!

Kisses.
Tony SHT.

Images from: fashiongonerogue.com

четвъртък, 16 юни 2011 г.

Black Beach Party shoot.


С малка и достатъчна доза голота, същата доза рок излъчване и изчистени линии ме грабна фотосесията, която ви представям в този пост. Освен това този вид леко мрачни, скалисти и плажни пейзажи винаги са ми били слабост. Както и мъже-модели с хубави прически и жени с оранжево-рижи начупени коси.
The White of Noon се нарича тази сесия, публикувана в издание #14  на Black Magazine. Моделите са Vinnie Woolston и Taren Cunningham , фотографията е от David K. Shields. А, и стилистът разбира се- Rachel Churchwood.
With a bit, but enough nudity, the same dose rock spirit and clear lines this photo-shoot definitely caught my eye. It also presents one of my favourite sceneries-a bit darky, rocky and beachy ones. I like men with cool haircuts and women with ginger wavy hair as well, so…
The white of Noon is how this shoot is called, published in Black Magazine #14. The models are Vinnie Woolston and Taren Cunningham, the photography is  by David K. Shields. Oh, and the stylist, of course- Rachel Churchwood.

 Вземете си малко от младежкото и леко непукистично държание на тези дватамата тук и се радвайте на…живота J
Take a bit of the youthful and happy-go-lucky behavior of these two here and enjoy…life J

Kisses.
Tony SHT.

Images from: fashiongonerogue.com

понеделник, 13 юни 2011 г.

Pierre Hardy Wedges.

Любовта ми към платформите датира от доста дълго време-още когато бях малка и мама ми купи първия чифт. Бяха толкова…бели и...удобни…а имаха и блестящи елементи! Нищо чудно, че ги носих, докато тотално не ми станаха малки и се скъсаха. :D
Е, тези тук не са нито бели, нито блестящи, а аз не съм на 5, а малко по-голяма. Въпреки това мисля, че са доста удобни…както и да е. Всъщност става дума за няколко модела платформи на Pierre Hardy, с които не бих имала нищо против да се сдобия. Ето ги и тях:
My love towards the wedges is from a very long time-when I was little and my mum bought me my first pair. They were so…white…and comfy…and sparkling! No wonder I wore them ‘till they totally didn’t fit me and got torn out :D
Well, these here are neither white nor sparkling, and I’m not at 5, but a little bit older. Although I think they’re pretty comfortable…never mind. Actually this is all about a few models of Pierre Hardy’s wedges, which I wouldn’t mind to get. Here they are:

No.1-Неоновият акцент./The neon accent.

Меко сиво с ярко патешко жълт акцент. Какво му трябва на човек? Джинси, ярък топ и чанта в ярък цвят. Mоже би актуалното розово?
Tender grey with ducky yellow accent. What else do you need? Jeans, as well as a top and a purse in bright color. Maybe the fashionable pink?

No.2-Класическото черно./ The classic black.Тук вече фантазията ви може да е необятна. Черното не ангажира с абсолютно нищо, то просто ви позволява да експериментирате. Иначе моделът е същият, както предишния-елегантен и удобен.
You can let your fantasy free here. The black allows you to make experiments. The model is the same though, as the previous one-comfy and elegant.

No.3-За спортни натури./For sporty chics.

Този чифт платформи си го представям с дълъг, но тънък панталон тип „цигара” и малко по-рок визия-капси, може би някоя друга безопасна игла? Или пък с къси панталонки и топ.
I’d match this pair of wedges with long, summer pants and a bit of rocky style-maybe studs, safety pins? Or with shorts and a top.

No.4-Големи и кафеви./Big and brown.
Ето тези тук са ми любимите. Малко по-високи от останалите модели, с широки каишки и токи. А и включват любимата ми плетена платформа. Комбинирам ги с къса лятна рокля на флорални мотиви и винтидж чанта.
These are my favorite. A little bit higher, with wide straps and buckles. And including my lovely wicker platform! I’d combine them with short, summer dress with a floral motif and a vintage purse.

А на вас кои най-много ви допадат?
And which one do you like the most?

Kisses.
Tony SHT.

Images from: net-a-porter.com

четвъртък, 9 юни 2011 г.

Some ways you can wear a skirt…


Ето я и полата от вчера, но вече в действие. Първата комбинация е доста лесна и включва мой любим способ напоследък, а именно-да превръщам дългите си поли в рокли :D Няма нищо по-удобно от това в горещ ден. Съчетала съм я с колан, римски винтидж сандали (от мама, за тях съм ви споменавала тук ), чанта и обеци в един и същ цвят. В последствие реших, че ми идва прекалено…кафяво, и реших да разнообразя с друг винтидж колан, който много си харесвам (отново е от мама).
Here’s the skirt from yesterday’s post, but this time in action. The first combo is pretty easy and shows one of may fav ways to wear a skirt, and namely-as a dress :D Nothing more comfy in a hot day than this. I matched it with a belt, Roman vintage sandals (my mom’s, I mentioned them here a couple of months ago), bag and earrings in the same color. Then I decided that it’s too much of…brown, and changed the belt with another vintage one, which I like very much (my mom’s again).


Пола (като рокля)/skirt (as a dress) Liz Claiborne (thrifted); колан, сандали, очила/belt, sandals, sunglasses-винтидж от мам/vintage from my mom; чанта/bag- Tally Weijl; обеци/earrings – подарък/a gift.

Втората комбинация включва полата, съчетана с тениска, която ви показах наскоро. Мисля, че се получи добре, благодарение на общите мотиви. Отново колана за акцент и тази прекрасна чанта, донесена от баща ми като подарък от едно от африканските му пътувания…
The second combo includes the skirt, matched with a t-shirt I showed you a few days ago. I think they’re coupled good with each other thanks to the mutual motifs. Again a belt as an accent and this beautiful purse, brought by my dad as a present from one of his African journeys…


Пола/skirt Liz Claiborne (thrifted); топ/t-shirt - Stradivarius; колан, пръстен, обеци/belt, ring, earrings vintage(my mom’s); чехли/shoes - unknown; чанта/purse –подарък/a gift.

Kisses.
Tony SHT.

Images from: private files ;)