четвъртък, 9 септември 2010 г.

Lanvin for H&M!!!

Ура! Откакто световноизвестните луксозни брандове склониха за колекции към по-комерсиални марки, уважавани предимно от средностатистическите клиенти, и ние (въпросните средностатистически клиенти, към които принадлежа и аз) можем да се накефим максимално на въпросните колекции и да се почустваме малко по-ларж. В случая, наскоро се появи слух, а вече е и официално, че Lanvin ще си сътрудничат с H&M! Продуктът (или по-скоро продуктите) на тази колаборация ще ги чакаме на 23 ноември тази година. То не остана бе!
Ето и видеото, на което самият Албер Елбаз говори за проекта. Хареса ми изречението, че предпочита идеята за по-луксозен H&M, отколкото за по-евтин Lanvin. А уж въпросният господин се бе изказал, че никога няма да направи колекция за масов бранд...Както и да е, като имам впредвид страхитните идеи на Елбаз и професионализма на H&M, очаквам нещо наистина добро!

Hurray! Since the world famous luxurious brands bended to collections for more commercial labels, respected mainly from the middleclass clients, we (the so called middleclass clients, to which I count myself too) can enjoy this collections and feel a bit more in luxury. In this case, a rumour appeared recently, and it turned to be true, that Lanvin will work with H&M! The product (or better-the products) of this collaboration we should wait for the 23.11. 2010. So near!
Here’s the video, in which Alber Elbaz himself talks about this project. I like the sentence, in which he says that he prefers the idea for more luxurious H&M than for a cheaper Lanvin. And this man has told once, that he won’t EVER make a collection for a cheaper brand…Whatever, as I have in mind the great ideas of Mr. Elbaz and the professionalism of H&M, I expect something really good!

Kisses.
Tony SHT.

Image from: internet.

Няма коментари:

Публикуване на коментар