вторник, 25 януари 2011 г.

Fashion in my life No.1-The Books.

Ето я и изненадата ми за вас, както ви бях обещала.
Тъй като нямам особена активност откъм постове тези дни и съответно забелязвам известен спад на посещенията, един вид за да се реванширам, реших да поразведря малко нещата. Въвеждам нова рубрика в блога, а именно “Модата в моя живот”-“Fashion in my life”. В нея смятам да разкрия повече от личния си свят. Незнам дали заглавието е особено подходящо, защото практически по-голямата част от живота ми е мода, но по-добро не можах да измисля :D Та така, във Fashion in my life ще ви показвам части от живота ми, свързани с модата. Може да са любими аксесоари, неща от особена важност за мен или пък със специална история. Или просто стандартни неща от живота, които в случая са свързани с мода :D Малко объркано ли стана? Съжалявам, не съм особено добра в обясненията. Затова продължавам към същинската част, а именно-първият пост  на новата рубрика.
Here’s my surprise for you, as I promised earlier.                                             
As I don’t post so much these days and I feel a bit guilty about this, to make up for it, I decided to refresh the blog. I bring in a new rubric in the it- “Fashion in my life”. I intend to reveal more of my private world in it. I don’t know if the heading passes, ‘cause practically the most of my life is fashion, but I couldn’t think out anything better :D. So, in Fashion in my life I’ll show you parts of my life, that are related to fashion. They could be favorite accessories, very important things for me or with a special story. Or just standard things from life, that are related to fashion. :D Is it a bit confusing? I’m terribly sorry, but I’m not very good at explanations. That’s why I continue with the main part, and namely-the first post of the new rubric. 


Избрах в самото начало на новото ми начинание да ви покажа скромната ми колекция от книги, свързани с модата или изкуството. Защото за мен двете вървят ръка за ръка. Не може да има мода без изкуство. Не мога да рисувам без музика, без вдъхновение, а то идва предимно от произведения на изкуството. А и модата си е вид изкуство, разбира се. Но стига с лирическите отклонения.
Още една причина за днешната тема е, че съм тотален книжен червей, мога да чета по всяко време, на всяко място (в автобуса, в час или просто удобно настанена на дивана в къщи, завита с одеалце и с чаша кафе в ръка).  Като цяло книгите също заемат голяма част от живота ми. Не колкото модата, разбира се :D А ето ги и тях, тези, които съм ви избрала за днес...
For the beginning of my new little undertaking I chose to introduce you my decent collection of fashion and art books. Because for me they both come hand in hand. There couldn’t be fashion without art. I can’t draw without music, without inspiration. And fashion is kind of art too, right? Well, enough with the lyrical stuff.
One more reason for choosing this theme is that I’m a total bookworm, I can read anytime, at any place (in the bus, in class or just while comfortably sitting on the couch at home with a blanket and a cup of a hot coffee ). As a whole, books take big part of my life too. Not as big as fashion does, of course :D And finally, here they are, these I chose for you…


Първо-чистата модна теория. 2-та броя на Любомир Стойков са прекрасни и посветени на английската и италианската мода, с подробно описание на най-известните дизайнери, стиловете им, както и биография. И 2-те са ми подарък от много близки хора, което ги прави още по-скъпи и специални. МОДАТА е подарък за деня на детето (не ми се смейте, все още се чуствам досатъчно млада, за да го празнувам! :D). Съдържа малко модна теория, основни модни термини и отново дизайнери. Също доста полезна вещ.
Firstly-the pure fashion theory. The 2 books of Liubomir Stoykov are great and dedicated to the English and Italian fashion, with a good description of the most known designers, their style and biography. They both are presents from very close people of mine, which makes them much more special. МОДАТА (Fashion) is a gift too, but for the Children’s day (don’t laugh at me, I still feel young enough to celebrate it! :D) it contains some fashion theory, basic fashion terms and designers again. It’s a pretty useful thing too.Второ-идолизмът. Коко Шанел винаги е била обект на моето обожание. Именно за това (отново за рожденния ден и отново от много скъп човек) се сдобих с нейна доста изчерпателна биография, заради която вече знам почти всичко за живота на Мадмоазел. „Коко и Игор” ми е подарък от един кокурс на ViewSofia във връзка с историята на Chanel No.5. За повече информация тук.
Secondly- the idolism. Coco Chanel has always been a subject of my worship. Because of that (for my birthday again and again from a very special person) I got her biography. Now I know almost everything for the life of Mademoiselle. “Coco and Igor” is a gift from a competition of ViewSofia, related to the history of Chanel No.5. More info here.Трето-изкуството. Както казах-без него за къде? Тази чиста реликва я изрових от прашните лавици на баба, удобно скрита между Мемоарите на Берлиоз и биографията на Чарли Чаплин. Съдържа доста интересни мисли върху изкуството (както се досещате от заглавието :D), както и кратки записки от и за художници от разлини епохи. Винаги, когато я разлиствам, сякаш се потапям в една друг свят…
Thirdly-the art. As I said-where we would go without it? Nowhere. This pure relic I found on my grandma’s bookshelves, comfortably stuck between The Memoirs of Berlioz and the biography of Charlie Chaplin. It contains good thoughts over the art (as the heading hints :D), also short notes from and for some painters from different ages. Every time I turn over it’s pages, as if I jump into another world…

Е, това е моята скромна колекцийка. При всеки удобен случай се  стремя да я увеличавам. Надявам се и като цяло новата рубрика да ви е харесала. Идеи за следващият вторник? Аз вече имам, но няма да ви издавам, разбира се. Трябва да има елемент на изненада. Междувременно очаквайте и аутфит пост тази седмица, някакси творчески съм настроена, а и грипната ваканция ми се отразява добре. До тогава...
Well, that’s my decent collection. I hope you liked the new rubric as a whole. Ideas for the next Tuesday? I already have one, but not gonna tell you, of course, hahah :D There should be an element of surprise. Meanwhile, expect new outfit post these days, I’m worky this week, and the flu vacation came good for me too. ‘till then…

Kisses.
Tony SHT.

Images from: private files ;)

1 коментар:

  1. Много добра колекция от книги. Малка, но силна и страхотна за начало. Аз ти пожелавам сърдечно книгите да са двойно повече от дрехите и ако обичаш модата, то тя да те обича двойно.

    ОтговорИзтриване