събота, 12 февруари 2011 г.

The Idol.Мисля, вече съм споменавала, че Коко Шанел е абсолютният ми идол. Да, може да звучи доста тривиално, все пак е една от най-великите модни персони. Но все пак...обожавам я. Може да се каже, че съм изчела доста литература по неин адрес, част от която са и биографията й и прекрасната книга за връзката й с композитова Игро Стравински- „Коко и Игор”.
На ред да сравнявам дойдоха и двата филма, излязли наскоро, свързани с живота на Мадмоазел. Единият –„Коко преди Шанел”, разказва за зараждането на невероятният й талант и кариера, а вторият е направен по гореспоменатата книга -„Коко Шанел и Игор Стравински”. Та, вторият го изгледах току-що и вече мога да направя чисто сравнение между двата. Трябва да кажа, са доста различни като тематика-1-вият, разкаващ за младата амбициозна Коко, решена на всичко, за да развива таланта си и минала през безброй трудности, докато спечели битката със съдбата. Вторият-чисто и просто история за страстна, пламенна и невъзможна любов. По-интересното в случая е, че в двата филма Шанел е изиграна от 2 различни актриси, съответно Одри Тоту и Анна Муглалис (извинете ме, ако съм го мисспелнала). Трябва да призная, че начинът им на игра ми се стори коренно различен, и двете възприемат Коко различно. Вие как мислите-коя е по-подходяща да изиграе The Idol? (Подкрепям ви с малко снимков материал.)
I think I have already mentioned, that Coco Chanel is my absolute idol. Yes, it could sound trivial, she’s one of the greatest fashion personas after all. But still…I adore her. I could tell, I’d read quite a lot of books about her, one of them are her biography and the great book about her relationship with the composer Igor Stravinsky-“Coco and Igor”.
Of course, I should compare the two movies, which came on recently, related to Mademoiselle’s life. The first one- “Coco before Chanel“, tells us about the beginning of her great talent and carrier, the second is based on the book I mentioned upside- “Coco Chanel and Igor Stravinsky”. So, I watched the second right before an hour and now I can make clear difference between them both. I should say they’re quite different as a theme-the first one telling us the story of the young, ambitious Coco, who makes everything to develop her talent and goes through a lot of trouble, until she wins the battle with the faith. The second one- clear story about a passionate, deep and impossible love. The more interesting thing in the case is, that in both films Coco is played by 2 different actresses-Audrey Tautou  and Anna Mouglalis. I have to confess, their way of playing is quiet different and they both think about Chanel differently. What do you think-which one plays better? (I give you some picture material.)
Audrey:
Both:


Anna:
Моят личен избор ще ви го споделя по-късно. Само още един факт, този път относно костюмите във филмите-мисля, че в ”Коко преди Шанел” се доближават повече.
I’ll tell you about my personal choice later. Just one more fact about the costumes in both movies-I think they’re better in “Coco before Chanel”.

Kisses.
Tony SHT.

Images from: Internet.

1 коментар:

  1. Loooove this post! She's more than an idol! And I think Audrey Tautou is the better choice for this role.

    ОтговорИзтриване