четвъртък, 2 декември 2010 г.

Russian Dolls in Vogue UK
Имам навика да си складирам фотосесии на компютъра и да ви ги показвам чак след около месец-два...но пък си ги харесвам и държа да ги видите. Тази също влиза в графата „скорошен склад-бъдещ архив”.
В първия момент когато я прелистих (добре де, скролнах я, беше в интернет) направих някаква асоциация с „Алиса в страната на чудесата”. Но си е типична фотосесия на „руски кукли”.  Всъщност пресъздава балет на Сергей Дягилев (дългогодишният приятел на Коко Шанел, нали знаете?) и неговите незаменими руски танцьори, фотографирани от Тим Уолкър. А главната балерина? - Карли Клос. В гардеробът й за тази фотосесия разпознаваме части от котюр колекциите на Ели Сааб, Галиано и други. Любимите ми оттук? Златните пера на Маккуин и кристално-перушинестото изящество на Живанши.
I have the habit of storing photo-sessions on my computer and showing you them after a month or two…but I like them and insist that you see them too. This one also fits perfectly to the column “recent store-future registers”.
The first time I leafed it (well…ok, I scrolled it, it was on the Internet) I made an association with “Alice in Wonderland”. But it’s a typical photo-session of  “Russian dolls”. Actually it reproduces a ballet of Sergei Diagilev (the long friend of Coco Chanel, you know?) and his irreplaceable Russian dancers, photographed by Tim Walker. And the prima ballerina? – Karlie Kloss. In her wardrobe we find pieces of the haute couture collections of Elie Saab, Galliano etc. And my favorite?- The golden feathers of Alexander McQueen and the crystal -down  exquisiteness of Givenchy.
Kisses.
Tony SHT.

Images from: fashiongonerogue.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар