сряда, 22 декември 2010 г.

Who is this pretty girl?


Кое друго, освен Лара Стоун. Отново.
Мисля, вече сте разбрали, че съм й доста голяма фенка. Заради излъчването, женствените форми, погледа и дори разстоянието между зъбите (което започнах да харесвам именно заради нея). Във всяка от фотосесиите се превъплъщава толкова добре в роля, че съм склонна да сбъркам снимките със сканове от някой филм. Както всъщност се получи и с тази тук.
Сигурно съм единственият моден блогър, стремящ се да показва най-скорошните и интересни фотосесии, който още не е постнал тази. А именно заради комбинацията
Лара Стоун + Марио Тестино + Вог САЩ = Нещо прекрасно. Няма какво толкова да коментирам, освен че Лара отива да си почива, облечена в Дона Каран, Ланвин, Майкъл Корс и др. от стилистът Филис Посник. Марио отива, щраква няколко непринудени кадъра и това е. Перфектно.
Who else, except Lara Stone. Again.
I think you have already understood that I’m a big fan of her. Because of her detachment, feminine curves, her look or even the gap between the teeth (which I started to like namely because of her). In every photo-shoot she transforms herself so successful in her role, that I tend to get the photos wrong with scans from a movie. As actually happened with this one here.
I’m surely the only blogger, striving to show the most recent and interesting photo-sessions, who still hasn’t posted this one. And namely because of the combination Lara Stone + Mario Testino + Vogue US = Something really beautiful. I haven’t got so much to comment, except that Lara relaxes, dresses in Donna Karan, Lanvin, Michael Kors etc. by the stylist Phyllis Posnick. Mario goes, snaps a couple of shoots and that’s it. Perfect.И като стана дума за Лара...
Още една фотосесия, която отдавна си стои кротко закътана в личните ми архиви, но все не намирам тема да ви я покажа. Отново Лара, но този път в по-еротично и агресивно амплоа. „Хрониките на Лара” с любезното съдействие на Мерт и Маркъс в списание Interview.
Enjoy.
And as we talk about Lara…
One more photo-shoot, which stays sheltered quietly in my private files, but I couldn’t find the right theme to show it. It’s Lara again, but this time in more erotic and aggressive special line. “The chronicles of Lara” with the kindly co-operation of Mert and Marcus in the Interview Magazine.


P.S. Очаквайте аутфит пост скоро, в момента си търся подходящ фотограф! :D
P.S. Expect an outfit very soon, I’m looking for a good photographer now! :D

Kisses.
Tony SHT.

Images from: fashiongonerogue.com

1 коментар: